top of page
Bank Notes

משכנתא במימון חוץ בנקאי

למי מיועדת?
משכנתא מסוג זה מתאימה ללקוחות הבאים:

לקוחות שמסיבות שונות הבנק לא מעוניין לתת להם משכנתא.

לקוחות שאין להם את מינימום ההון העצמי הנדרש.

לקוחות המעוניינים לרכוש נכס נוסף להשקעה ואין ביכולתם לשעבד נכס קיים.

יתרונות
ראשית חשוב לזכור ולהבין, הלוואה עולה כסף, יותר או פחות, נתון זה משתנה

בכל זמן נתון בכפוף לייחודיות המוצר, טיב לקוח, טיב עסקה ועוד. מה שאנחנו

צריכים לשאול את עצמנו תמיד: ״;מה הערך, מה הפתרון לצורך שאני מקבל?״ אם

קיבלתי ערך ופתרון שעולים על מחיר הכסף, כנראה שהעסקה טובה. נכון הדבר

כאשר נבחן לקחת מימון בכל גורם מממן שהוא – בנקאי וחוץ בנקאי.

יתרונות עיקריים

  1. חברת מימון שאינה כפופה רגולטורית להגבלות בנק ישראל.

  2.  גמישות רבה ביחס לבנקים השונים.

  3.  פתרונות להגבלת המימון הבנקאי על דירות ראשונות ובעיקר דירות להשקעה (עד 50% ולא ניתן למנף נכס קיים).

  4. מינוף נכס קיים לכל מטרה ולטובת רכישת נכסים להשקעה.

  5. תקופת הלוואה – עד 40 שנים.

  6. אפשרות להליך חיתום עד בית הלקוח.

  7. הלוואות גישור לצורך נקודתי.

  8. אפשרות שכל ההלוואה תינתן בריבית פריים.

  9. שעבוד מדרגה שנייה עד 75%.

חסרונות
מדובר בהלוואה שהיא יקרה יותר מההלוואות בבנקים למשכנתאות.

דוגמא מספרית למימון באחוז גבוה של 90% משווי נכס

נניח שזוג מעוניין לרכוש נכס להשקעה, כבר יש דירה בבעלותו מעוניין בנכס נוסף מניב שישיא לו הכנסה שוטפת משכר דירה.

שווי נכס לרכישה: 800,000 ₪

עלויות נלוות לרכישה: 100,000  ₪

שכירות שתתקבל: 3,000 ₪

משכנתא מקסימלית האפשרית 800,000 (לעיתים חברה חוץ בנקאית מכירה גם בהוצאות הנלוות)

צילום מסך 2023-01-11 ב-23.18_edited.jpg
bottom of page