top of page
Signing a Contract

משכנתא למסורבים

משכנתא למסורבי בנקים
לצערנו הרב, על רקע הגידול באינפלציה, ובעטיה הגידול בריבית יותר ויותר לקוחות מסורבים לאחרונה ע״י הבנקים לקבלת משכנתא. אבל אפילו אם גוף חזק ורב כוח כמו בנק אומר לכם לא, כאשר אתם מבקשים משכנתא, אתם לא צריכים להתייאש. הבנקים יכולים לסרב לתת משכנתא משיקולים שונים. אבל מי שמכיר את המערכת הזאת מקרוב, יכול לסייע לכם לקבל אישור בנקאי.


למה הבנקים מסרבים לבקשה?
הסיבה העיקרית שגורמת לבנקים לסרב לכם לקבלת משכנתא הינה דירוג האשראי הנמוך שלכם. היום ביכולתכם לבדוק את דירוג האשראי שלכם מראש דרך אתר מקושר לבנק ישראל ונקרא קפטן קרדיט  https://captaincredit.co.il/

אתר זה מציג את ציון האשראי שלכם בנקודות וככול שהניקוד שלכם גבוה יותר כך הנכונות של הבנקים לתת לכם משכנתא בתנאים טובים יותר תגדל.


הסיבות שגורמות לבנקים לסרב לכם
פעם חזר לכם שיק בחשבון:

 כי הייתם במינוס גדול – אם בבנק רואים שהחשבון שלכם נכנס לחריגה,

 כי היה עיקול בחשבון – אם חשבונכם עוקל בעבר, אפילו בגלל חוב קטן 


הפתרון למסורבי משכנתא
הבנקים מתפרנסים ואפילו מתפרנסים היטב ממתן משכנתאות..., זו עובדה.

הבנקים השונים מנהלים תחרות ערה בשוק המשכנתאות ובכל זאת, ישנם אנשים שמגלים מציאות אחרת. מציאות בא הבנק מסרב לתת לכם משכנתא וכדי להתמודד עם מציאות זו בהצלחה אתם צריכים אותנו שנעבוד בשבילכם מול הבנק

ובמקביל יעזור לכם לשפר את דירוג האשראי שלכם בבנק ישראל.

פתרונות נוספים הינם גופים חוץ בנקאיים  חוץ בנקאים כגון חברות ביטוח בתי השקעות ועוד'

לפרטים וסיוע אנחנו כאן בשבילכם.

bottom of page