top of page
Senior Tourists

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה, הלוואה שבני הדור השלישי, בני 60 + יכולים לקבל לכל מטרה על חשבון נכס קיים. מה היתרונות ומהם החסרונות? כל מה שחשוב לדעת על משכנתא הפוכה.

 

מהי משכנתא הפוכה?
משכנתא הפוכה לבני +60 היא הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד נכס קיים ההלוואה ניתנת לכל מטרה.

הפרישה לגמלאות מביאה לרוב לירידה בהכנסה החודשית, כאשר במקביל הוצאות המחייה נשארות גבוהות. לצד הרצון לשמר את רמת החיים, מתעוררים גם צרכים חדשים, בהם הוצאות רפואיות שונות, עזרה לדור הצעיר, מעבר לדיור מוגן

או מימון הוצאה גדולה חד פעמית, משכנתא הפוכה מאפשרת להגדיל את ההכנסה החודשית באופן שוטף מידי חודש בחודשו או בדרך של קבלת הלוואה גדולה חד פעמית הכל בהתאם לרצון הלקוח.

.

בדרך כלל סכום ההלוואה יהיה כנגד שעבוד נכס (דירה) עד ל 45% מערכה כאשר את ההחזר עבור משכנתא ניתן לדחות עד  20 שנה.כך שבעצם יכול הלווה להגדיל את הכנסתו החודשית מבלי למכור את הדירה שבבעלותו. בהלוואה מסוג זה אין דרישה לעשות ביטוח חיים דבר שמוזיל את עלות המשכנתא.

 

כיצד מקבלים את הכסף במשכנתא הפוכה?
זכאים לקבלת הלוואת משכנתא הפוכה, יכולים לקבל את הכסף בפעימה אחת או לחילופין לקבל את הכסף כ״משכורת״ חודשית. בכל מקרה, תשלום הלווים הינו אך ורק על הסכום שנלקח בפועל ולא על המסגרת המאושרת.

 

מהי תקופת ההלוואה במשכנתא הפוכה?
תקופת ההלוואה במשכנתא הפוכה היא בעצם עד שהלווים הולכים לעולמם או לחילופין מחליטים להחזיר את ההלוואה. אין הגבלת זמן להלוואה מסוג זה.ניתן להחזיר את ההלוואה בכל זמן נתון ללא קנסות. במידה ו הלווים הלכו לעולמם,

היורשים מקבלים זמן סביר, בדרך כלל 6-12 חודשים לשלם את ההלוואה או למכור את הנכס, להחזיר את ההלוואה והיתרה עוברת ליורשים.


האם משתלם לקחת משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה זה מוצר מצוין, אולי יקר ביחס להלוואות אחרות בשוק, אבל בהחלט נותן פתרון לאוכלוסייה לא קטנה במדינת ישראל שבאמת זקוקים לכסף בזמן נתון בחייהם.

השיקול האם לקחת משכנתא הפוכה או לא הינו אינדיבידואלי. אבל אין ספק שישנה אוכלוסיה גדולה שזה נותן להם מענה מצויין לצרכים שלהם בגיל השלישי.


קריטריונים לקבלת משכנתא הפוכה?
•    גיל הלווים (בעלי הנכס) – כל הלווים חייבים להיות מעל גיל 60.

•    העדר חובות לרשויות המס, מע״מ, ביטוח לאומי, ארנונה, חשמל וכו׳.

•    נכס תקין ברמה המשפטית והתכנונית.

•    התנהלות עו״ש תקינים ונתוני אשראי תקינים (BDI)

•    ראיון עם הלווים.

•    תנאי הכרחי הוא שהלווים יהיו מסוגלים לחתום בעצמם על מסמכי ההלוואה

•    במידה ויש שוכר בנכס, יהיה חייב לחתום על פינוי הנכס בזמן הנדרש


יתרונות המשכנתא ההפוכה
•    פתרון למצוקת תזרים בגיל מבוגר

•    יצירת הון להשקעה

•    מינימום בירוקרטיה

•    קריטריונים בסיסיים ביותר לקבלת הלוואה


חסרונות המשכנתא ההפוכה
•    ריבית יחסית גבוה ביחס להלוואות משכנתא אחרות 5.3% לערך צמוד מדד.


מהו הסכום שניתן לקבל במשכנתא הפוכה?
גובה ההלוואה שניתן לקבל היא נגזרת של גיל הלווים ושווי נכס. לדוגמא:

נניח שיש ללווים נכס בשווי של 1,000,000 ₪. גיל הלווים 70. במקרה זה ניתן לקבל מקסימום 25% משווי הנכס ללא הגבלה של זמן, כלומר – 250,000 ₪ הלוואה.

 

אחוז ההלוואה המינימלי הינו בגיל 60 ועומד על 15% משווי הנכס. גיל 85 + ניתן לקבל עד 50% משווי נכס. ככל שגיל הלווים מבוגר יותר אחוז המימון ביחס לשווי הנכס עולה.

במידה וישנה התחייבות על הנכס כגון משכנתא קיימת, הכסף הראשון יהיה לטובת סגירת ההתחייבות הנוכחית.

 

מהו תהליך לקיחת ההלוואה במשכנתא הפוכה?
שלב ראשון – יש לפנות לגוף המממן עם כל המסמכים הרלוונטיים לטובת בחינה ראשונה לקבלת אישור עקרוני להלוואה.

שלב שני – לאחר האישור העקרוני, תיערך פגישה עם הלווים בביתם. ראיון ללווים לטובת הסבר על אופי ההלוואה בחינת כשירות לחתום על ההלוואה.

שלב שלישי – הכנת הסכם הלוואה עם הגורם הממן חתימה על ההסכם.

שלב רביעי – ביצוע ההלוואה וקבלת הכסף.

 

מהם המסמכים שיש להצטייד לקראת  קבלת אישור להלוואה?

צילומי ת.ז + ספח פתוח.

נסח טאבו של הנכס אותו מעוניינים לממשכן.

תשלום ארנונה וחשמל אחרונים.

תדפיסי חשבון בנק שלושה חודשים אחרונים + דוח פירוט יתרות והלוואות.

 

איפה ניתן לקבל משכנתא הפוכה?

את המשכנתא ההפוכה ניתן לקבל היום בכלל משכנתאות, מנורה, איילון חברה לביטוח,בפניקס בהראל ובגופים חוץ בנקאיים כמו טריא ואחרים.

לבנק מזרחי טפחות יש מוצר דומה בשם ״משכנתא פנסיונית״

עותק של אדי - כל הכתבות-1.png
bottom of page