top of page
ATM keypad

משכנתא לכל מטרה

מהי ולמה היא כדאית

הלוואה, בנקאית או חוץ בנקאית, היא פתרון מוכר לכל מי שנקלע לסחרור כלכלי, אולם למי שיש דירה בבעלות יש פתרון,  "משכנתא לכל מטרה" בריבית נמוכות ובהחזר חודשי נמוך.הכסף במסלול הלוואה זה מתאים כמעט לכל הוצאה: נסיעה לחוץ לארץ,לימודים, רכישת רכב, שיפוץ דירה,מתנה לילד שמתחתן וכן הלאה.
 

תנאי משכנתא לכל מטרה 

כל בעל דירה שאין לו משכנתא (או שיש לו משכנתא שסכומה קטן יחסית לערך הדירה) זכאי לקבל עליה משכנתא, בסכום המגיע עד 50% מערך הדירה, כהלוואה לכל שימוש. ללא הגבלה על השימוש בכסף שלווים, כל עוד הוא מפרט למה מיועדת ההלוואה ומצרף מסמכים

המעידים על כך.

אם יש משכנתא על הדירה, סכום המשכנתא שנשארה וסכום ההלוואה יגיעו ביחד עד גובה 50%  מערך הדירה. לדוגמא, יש לאדם דירה בשווי 2 מיליון ₪ ונשארה לו משכנתא של 500,000 ₪ הוא יוכל לקבל 500,000 ₪ נוספים וכך סך המשכנתאות על הדירה יהיה 1,000,000 ש"ח שזה 50% משווי הדירה.

 

איך משכנתא לכל מטרה יכולה לעזור לכם?

למשכנתא לכל מטרה יש מספר יתרונות על פני הלוואה בנקאית רגילה והם ריבית נמוכה יותר ותקופת החזר ארוכה יותר (עד 30 שנה). יתרונות שבעצם מאפשרים לקחת הלוואה ארוכה עם החזר חודשי נמוך. 

לדוגמא: אם יש לכם הלוואה רגילה, שההחזרים שלה נקבעו ל- 7 שנים וכל החזר הוא 2,500 ₪ הרי שאותו סכום הלוואה כשהוא נפרש על 20 שנה ויותר יקטין את ההחזר החודשי לכ- 850 ₪ (גם הריבית הנמוכה יותר של המשכנתא היא גורם משפיע)

כיוון שיש ערבות בדמות הדירה, הסיכון בהלוואה לבנק יורד. הורדת הסיכון מאפשרת גם למסורבי הלוואות רגילות לקבל משכנתא, ומאפשרת לקבל ריבית משכנתא שהיא נמוכה מריבית של הלוואה רגילה. 

 

למי כדאי לקחת משכנתא לכל מטרה?
לכל מי שחווה קשיים כלכליים ונזקק לעזרה כספית, וביתר פירוט:

כל מי שיש לו הוצאה כספית גדולה וזקוק להלוואה

מסורבי הלוואות בבנק יקבלו אישור שכן לבנק יש נכס שניתן לקבל עליו בטוחה.                                 מי ממחזרי משכנתא שבנוסף יוכלו לקבל הלוואה נוספת בתנאי ריבית טובים. מחזור

משכנתא שנעשה כראוי יכול להקטין את הריביות או להאריך את תקופת ההחזרים ובכך להקטין את ההחזר החודשי של 

המשכנתא – תלוי מהי מטרתכם, 

מי שמעוניין בהלוואה בסכום גבוה של מאות אלפי שקלים, למשל לצורך פתיחת עסק או השקעה עסקית. משכנתא תאפשר לקחת סכום גבוה יותר תמורת ריבית קטנה משמעותית מאשר הלוואה ללא ביטחון, וגם ההחזרים החודשיים יהיו נמוכים יותר מאשר באמצעות הלוואה רגילה.

מאשר באמצעות הלוואה רגילה

בהצלחה!

bottom of page